iemand apart nemen/spreken

iemand apart nemen/spreken
{{iemand apart nemen/spreken}}{{/term}}
take someone aside

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”